Course descriptions

Reittikuvaukset:

Kuopion lyhempi rata kulkee lähes yksinomaan Neulamäen luonnonsuojelualueen kallioharjanteilla sekä niiden väliin jäävissä kuusimetsiköissä. Rata on matkaan suhteutettuna isoveljeään raskaampi, mutta vastapainoksi se tarjoaa alueen hienoimmat maisemat korkeiden mäkien päältä!


Valtaosin rata kulkee pitkin hienoja, mutta myös teknisiä metsäpolkuja. Jatkuvaa ylösalas menoa on kuitenkin vähän, sillä reitti kulkee monia kilometrejä ylhäällä harjanteilla ja alas tullaan usein vain lajinvaihtoa varten. Toisaalta yhdessä kohtaa niinkin päin, että noustaan polkua pitkin ylös, jotta päästään uimaan Vuorilammen pinnalla. Osuva nimi!


Uinnit suoritetaan kolmessa eri järvessä ja pituudetkin vaihtelevat alun uintimatkoista loppupuolen pulahduksiin. Vaihdotkin siis hallittava. Remember to Like the Lakes!


Ennen toista huoltopistettä on helpompi pätkä, jossa voi halutessaan nostaa myös vauhtia. Hyvä on kuitenkin pitää mielessä, että viimeisestä uinnista lähdetään 120 vertikaalimetriä tarjoavaan loppunousuun. Palkintona siitä on loppurullaus hienoimpien maisemien siivittämänä maaliin!


Kuopion pitkälle radalle on tunnuksenomaista maaston runsas vaihtelevuus! Alkumatka kuljetaan samaa haastavaa reittiä Short-radan kanssa, minkä jälkeen siirrytään tasaisempaa reittiä pitkin Kallaveden saaristoon ja uintipainotteiselle osuudelle. Pienten kalliosaarten ja suuren Laivonmäen harjanteen kautta uidaan Savisaareen, jonka kuusi-lehtomainen miljöö on omiaan täydentämään swimrun-elämystä!


Rata huipentuu 140 vertikaalimetrin loppunousuun Neulamäen huipulle, josta vielä rullaillaan upeiden maisemien ohi maaliin Course descriptions:


The Kuopio Swimrun Short Course runs almost exclusively on the rocky hills of the Neulamäki nature reserve and in the spruce forests between them. The terrain is somewhat heavier compared to long course, but it offers the finest landscape on the top of the high hills!


The course mainly follows some rousing yet pretty technical trails. However, there is less continuous up and downhill, as the route goes many kilometers along the ridges and only comes down for swimming. Except that one point where you have to climb up to catch the swim in the upper pond of Vuorilampi.


The swims cross three different lakes lengths ranging from the longer swim sections into some short dips. So the transitions must also be handled. Remember to Like the Lakes!


Before the second energy station, there is a short easier section for road runners. However, it is good to keep in mind that the following run starts with a final ascent offering 120 vertical meters. The reward is the final path by the greatest landscapes to the finish!


The Kuopio Swimrun Long Course has the rich variety of the terrain! The first 11 kms will take the same challenging route as the short course before going to the Kallavesi archipelago and the swimming-based section: Through the small rocky islands, the large hill of Laivonmäki and the island Savisaari with idyllic country milieu!


The final ascent of 140 vertical meters climbs to the top of Neulamäki, where you can still run by stunning landscape to the finish line 😎